Bewustwordingstraining veilig omgaan met gevaarlijke stoffen 

Doelgroep

Voor medewerkers van bedrijven en instellingen die in de vervoersketen met gevaarlijke stoffen te maken hebben, zowel loods- als kantoorpersoneel, planners bij een transportbedrijf, medewerkers betrokken bij de in-uitslag van stoffen in het magazijn. Zij moeten met een bewustmakingscursus bewust worden gemaakt van de gevaren en risico's die zij bij hun werkzaamheden kunnen tegenkomen. Ook moeten zij leren hoe zij hiermee op een veilige wijze moeten omgaan, dit op basis van hoofdstuk 1.3 van het ADR. De cursus is ook uitermate geschikt voor chauffeurs die geen ADR-certificaat nodig hebben omdat zij volgens een ADR-vrijstellingsregeling vervoeren, zoals de 1000 punten regelijg of de LQ (Limited Quantity) regeling. Het is een korte kennismaking met de beginselen van gevaarlijke stoffen en alles wat daar bij komt kijken.

Onderwerpen                                                                                                          

Het betreft hier een kennismaking in het omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen. In beperkte bewoording is de noodzaak tot het volgen van een dergelijke instructie ook bij wet aangegeven in hoofdstuk 8.2.3 van het ADR/VLG. Daar staat vermeld: algemene bewustmaking van gevaren van gevaarlijke goederen, op de hoogte zijn van gedetailleerde informatie inzake het vervoer en bekend zijn met de veiligheidsaspecten rondom gevaarlijke stoffen:

 • Inleiding wetgeving en gevaarlijke stoffen
 • Inleiding Transportwetgeving, ADR,
 • Welke stoffen betreft het zoal?
 • Klassenindeling
 • Verpakkingsvoorschriften, etikettering en kenmerking, documenten bij het vervoer, tankvervoer, regels tijdens het vervoer, samen lading.
 • Hoe vindt verzending plaats?
 • Voorschriften voor laden, vervoeren, lossen, behandeling
 • Eisen aan de bemanning, voertuiguitrusting, documenten
 • Keuringseisen voertuigen, verpakkingen en tanktypes
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Incidenten

Duur van de training: 1 dagdeel (3 a 4 uur).                                                                                 

Geldigheid: 2 jaar.

Plaats: de cursus kan intern of extern worden verzorgd.

Deelnemers: minimaal 2 personen.

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.

Vakbekwaamheid: niet van toepassing.